DUK

Esu užsiregistravęs „Link2Trials“ duomenų bazėje. Ar privalau dalyvauti tyrime?

Neprivalote dalyvauti tyrime. Jūsų registracija „Link2Trials“ duomenų bazėje tik rodo, kad jus gali dominti dalyvavimas klinikiniame tyrime. Kai mūsų svetainėje pamatysite jus dominantį klinikinį tyrimą arba jei mes rekomenduosime jums tinkamą tyrimą, galėsite peržiūrėti su tyrimu susijusią informaciją mūsų svetainėje ir, jei norėsite, pateikti paraišką.

Pateikiau paraišką dalyvauti keliuose tyrimuose, bet nė į vieną iš jų nebuvau įtrauktas. Ar kada nors galėsiu dalyvauti tyrime?

Ši problema dažniausiai kyla žmonėms, kurie turi sveikatos sutrikimų arba vartoja vaistus, o kreipiasi dėl tyrimų, kuriuose prašoma dalyvauti sveikų savanorių. Net jei jaučiatės sveikas, į tam tikrus klinikinius tyrimus nepriimami asmenys, kurių profilyje nurodyta sveikatos būklė arba vartojami vaistai.

Galite teikti paraiškas klinikiniams tyrimams, kuriuose nurodyta jūsų sveikatos būklė. Paprastai galite kreiptis ir dėl kitų tyrimų, pavyzdžiui, mitybos tyrimų, psichologinių tyrimų ar medicinos prietaisų bandymų.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad kiekvienas tyrimas turi savo atrankos kriterijus ir jūsų asmeninė informacija turi būti peržiūrėta dėl kiekvieno tyrimo, dėl kurio kreipiatės.

Ar už tyrimą gautą kompensaciją turėčiau deklaruoti kaip pajamas?

Kompensacija, kurią galite gauti, visada yra apskaičiuota bruto. Kitaip tariant, apie juos reikia pranešti mokesčių administratoriui. Atsižvelgiant į jūsų asmeninę padėtį ir kitus pajamų šaltinius, jums gali tekti sumokėti pajamų mokestį nuo gauto atlygio. Bet kokios kompensuotos kelionės išlaidos nelaikomos pajamomis ir apie jas nereikia pranešti savo mokesčių administratoriui.

Kaip nustatoma, kokia suma dalyviui kompensuojama už tyrimą?

Kompensacija priklauso nuo jūsų buvimo tyrimų įstaigoje trukmės ir atliktų tyrimų kiekio bei su jais susijusios naštos. Kompensacijos dydis niekaip nesusijęs su rizikos, susijusios su konkrečiu tyrimu, dydžiu.

Ar kyla kokia nors rizika?

Dalyvavimas klinikiniame tyrime niekada neapsieina be rizikos. Daugiau informacijos rasite informaciniuose puslapiuose apie saugą ir riziką.

Ar yra specialus tyrimo draudimas?

Tyrimų įstaiga visada turi konkretaus tyrimo draudimą, nes to reikalauja įstatymai ir tai patikrina priežiūros institucija ir (arba) Medicinos etikos komisija. Informacija apie draudimo polisą paprastai pateikiama informaciniame lankstinuke (sąmoningo sutikimo formoje), kurį gaunate prieš sutikdami dalyvauti tyrime. Jei turite klausimų dėl konkretaus tyrimo draudimo, kreipkitės į tyrėją.

Jei įpusėjus tyrimui pakeisiu savo nuomonę ar vis dar galėsiu pasitraukti iš tyrimo?

Taip, savanoriai gali bet kada pasitraukti iš tyrimo dėl bet kokios priežasties. Kompensaciją gausite už tą laiką, kurį dalyvavote tyrime. Jei dėl lengvinančių aplinkybių arba dėl šalutinio poveikio (tyrėjo nuomone) turėsite nutraukti tyrimą, tikslus mokestis bus nustatytas kartu, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį.

Kokie yra atrankos ir šalinimo kriterijai?

Atrankos ir šalinimo kriterijai – tai medicininiai ar socialiniai standartai, pagal kuriuos nustatoma, ar asmuo yra tinkamas dalyvauti klinikiniame tyrime (ar kitame tyrime). Šie kriterijai grindžiami tokiais veiksniais kaip amžius, lytis medicininės būklės ir ankstesnis ar šiuo metu taikomas gydymas. Atrankos ir šalinimo kriterijai skirti atrinkti tyrimams tinkamus dalyvius ir užtikrinti tyrimo dalyvių saugumą.

Kas yra Medicinos etikos komisija?

Medicinos etikos komisija, kartais dar vadinama institucine etikos komisija arba institucine vertinimo taryba, yra nepriklausoma komisija, kurią sudaro gydytojai, vaistininkai ir teisininkai. Komisija peržiūri visą su tyrimu susijusią medžiagą prieš tyrimą ir jo metu. Komisija įvertina mokslinį protokolo projektą, tyrimo dalyvių saugą ir įgyvendinamumą. Klinikiniai tyrimai negali būti pradėti Medicinos etikos komisijai nepritarus.

link2trials

© 2023 Link2Trials