Privatumo pareiškimas

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS

Gegužė 2022 v1.1

www.link2trials.lt

 

Apie mus

Link2Trials yra jūsų asmens duomenų tvarkymo valdytojas, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR).

 

Kokius duomenis renkame ir kokiais tikslais?

Kai registruojate paskyrą, pirmiausia jūsų bus prašoma užpildyti šiuos duomenis:

Patvirtinus jūsų el. pašto adresą, prašysime jūsų profilį papildyti šia informacija:

Be to, tam tikrų specialių asmens duomenų prašoma tyrimo tikslais, siekiant įvertinti, ar atitinkate dalyviams konkrečiame tyrime keliamus reikalavimus. Duomenys, kurių gali būti prašoma tyrimo tikslais, apima informaciją, susijusią su jūsų lytimi, amžiumi, vaistų vartojimu, vaisingumu, ūgiu ir svoriu, alkoholio vartojimu, rūkymo įpročiais ir kitais medicininiais ir (arba) sveikatos duomenimis.

 

Jei registruositės konkrečiam tyrimui, jūsų bus prašoma dalies aukščiau nurodytų duomenų, įskaitant duomenis, susijusius su Jūsų sveikata (specialūs asmens duomenys). Be šių specialių duomenų negalėsime jūsų įtraukti į nei vieną iš vykdomų tyrimų. Specialių asmens duomenų tipas ir kiekis gali skirtis priklausomai nuo tyrimo reikalavimų, nes  renkame tik tuos duomenis, kurie yra būtini konkrečiam tyrimui.

 

Mes prašome jūsų sutikimo

Specialius asmens duomenis galime tvarkyti tik tuo atveju, jei tam duodate sutikimą. Todėl kai kuriate paskyrą, prašome jūsų aiškaus sutikimo tvarkyti jūsų pateiktus specialiuosius ir kitus asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais. Šį sutikimą galite bet kada atšaukti.

 

Su kuo mes dalijamės jūsų asmens duomenimis?

 

Jūsų asmens duomenys gali būti pateikti trečiosioms šalims, kurios prisiims dalį duomenų tvarkymo Link2Trials vardu. Pavyzdžiui, mes naudojame išorės šalį, kad suteiktume tikslinę asmens duomenų prieglobą. Ši šalis yra sertifikuota saugoti medicininius duomenis. Šios šalys yra duomenų tvarkytojai, kaip apibrėžta BDAR.

Užsiregistravus konkrečiam tyrimui ar projektui, Jūsų specialieji ir kiti asmens duomenys bus bendrinami su mokslo institucijomis, kurios gali susisiekti su Jumis dėl dalyvavimo konkrečioje studijoje ar projekte arba ne.

Iš anksto patikriname, ar tai yra pripažintos mokslinius tyrimus atliekančios institucijos, atitinkančios nacionalinius teisės aktus ir reglamentus. Iš esmės jūsų asmens duomenys bus perduoti tik tos šalies, kurioje gyvenate, mokslinius tyrimus atliekančioms institucijoms.

Jums naudojantis mūsų internetinės svetainės funkcijomis, jūsų asmeniniais duomenimis taip pat mainomasi su socialiniais tinklais, tokiais kaip Facebook, kad Facebook galėtų rodyti jums ir kitiems vartotojams aktualias reklamas.

 

Jūsų asmens duomenų apsauga

Mes ėmėmės atitinkamų techninių priemonių, kad apsaugotume asmens duomenis nuo praradimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Šios priemonės užtikrina saugos lygį, atitinkantį mūsų tvarkomus duomenis. Užtikriname, kad paskyroje naudojamas saugus/šifruotas SSL ryšys. Be to, naudojame dviejų veiksnių autentifikavimą ir užšifruojame jūsų slaptažodį.

 

Saugojimo periodas

Jūsų duomenų nesaugome ilgiau, nei to reikia tikslui, dėl kurio jie buvo gauti.

Iš esmės jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol panaikinsite savo paskyrą mūsų sistemoje. Panaikinus paskyrą, asmens duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 72 valandas.

Jei užsiregistravote konkrečiam tyrimui ir nesate susikūrę paskyros, jūsų pateikti duomenys bus naudojami paraiškoje dalyvauti konkrečiame tyrime. Jūsų tyrimui reikalingi duomenys bus ištrinti per 90 dienų nuo tyrimo pabaigos.

Neaktyvių paskyrų turėtojų prašysime iš naujo suaktyvinti paskyrą el. paštu. Asmens duomenys paskyrose, kurios nebuvo aktyvios ilgiau nei 10 metų, po šio laikotarpio bus ištrinti.

Pirmiau nurodyti laikotarpiai taikomi, nebent egzistuoja papildomi teisiniai įsipareigojimai saugoti duomenis arba laikyti juos prieinamus ilgiau.

 

 

Teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę ištaisyti savo asmens duomenis. Jei norite sužinoti, kokius jūsų asmens duomenis tvarkome, galite pateikti raštišką prašymą susipažinti su jūsų duomenimis. Jei jūsų duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar nesvarbūs, galite raštu paprašyti mūsų pakeisti ar papildyti jūsų duomenis.

Jei davėte mums sutikimą tvarkyti tam tikrus jūsų duomenis, visada turite teisę atšaukti šį sutikimą. Šio sutikimo atšaukimas nepažeidžia mūsų atlikto duomenų tvarkymo teisėtumo pagal jūsų sutikimą, kuris buvo duotas iki šio atšaukimo.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, apriboti jų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi. Be to, turite teisę perkelti savo duomenis arba padaryti juos perkeliamais (vadinamoji „teisė į duomenų perkeliamumą“). Taip pat galite pateikti raštišką prašymą šiuo tikslu.

Šiame kontekste „raštiškas prašymas“ reiškia ir užklausą el. paštu. Ją galite atsiųsti mums el. paštu helpdesk@link2trials.com. Jūsų užklausą išnagrinėsime kuo greičiau, ne ilgiau nei per 4 savaites.

Taip pat turite teisę pateikti skundą dėl to, kaip tvarkome jūsų duomenis. Visus tokio pobūdžio skundus galite pateikti JK informacijos komisaro biurui.

 

Pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti šį privatumo pareiškimą. Pakeitimai įsigalioja paskelbtą jų įsigaliojimo datą.

link2trials

© 2023 Link2Trials