Tiriamasis

Tiriamieji asmenys, žmonės, dalyviai ir savanoriai yra sinonimai, reiškiantys asmenis, kurie savanoriškai dalyvauja klinikiniuose tyrimuose (kartais pašaipiai vadinami jūrų kiaulytėmis). Klinikiniai tyrimai gali reikšti įvairius tyrimus, pavyzdžiui, vaistų, medicininius, psichologinius ir mitybos tyrimus. Taip pat tiriamųjų asmenų gali reikėti (medicininei) įrangai išbandyti. Galutinis tikslas – padedant tiriamiesiems asmenims sukurti (geresnius) vaistus arba gauti geresnių įžvalgų produktams ar procesams tobulinti.

Kaip galiu dalyvauti klinikiniame tyrime?

Užsiregistravę mūsų svetainėje, galite pateikti paraišką dalyvauti visuose tyrimuose, kurie jums atrodo įdomūs ir atitinka jūsų konkrečius duomenis.

Kai užsiregistruosite į konkretų tyrimą, išnagrinėsime jūsų profilį ir pasitikslinsime, ar atitinkate pradinius reikalavimus. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainėje ne visada galime pateikti visus reikalavimus, kuriuos reikia atitikti norint dalyvauti tyrime. Todėl gali būti, kad mūsų pirminės peržiūros metu bus padaryta išvada, kad jūs netinkate tyrimui, net jei atitinkate visus mūsų svetainėje išvardytus kriterijus.

Kai būsite užregistruotas dalyvauti tyrime arba jei tyrėjas pageidaus, kad jame dalyvautumėte, tyrėjas pakvies jus pradiniam pokalbiui. Šio pokalbio metu tyrėjas išsamiai informuos jus apie tyrimą ir kiek įmanoma išsamiau atsakys į jūsų klausimus. Kartu nuspręsite, ar tyrimas jums tinka. Jei tyrimas pasirodys tinkamas ir jūs vis dar norėsite dalyvauti jame, kitas žingsnis bus raštiškas sutikimo patvirtinimas. Vėliau bus galima pradėti tyrimą. Tyrimo reikalavimai priklauso nuo to, kas nurodyta tyrimo protokole.

Ką turėsiu daryti tyrimo metu?

Tikimasi, kad dalyvaudami tyrime laikysitės tyrimo protokolo ir to, ko gydytojas ir (arba) tyrėjas jūsų paprašys atsižvelgiant į protokolą arba jūsų saugumą. Tyrimo protokole nurodyta, kaip dažnai turėtumėte lankytis medicinos centre tyrimams, kaip dažnai turėtumėte vartoti vaistus ir kokie vertinimai turėtų būti atliekami medicinos centre. Protokolas, ypač vertinimų grafikas, yra skirtas užtikrinti jūsų gerą sveikatą. Bandomas vaistas ar produktas turi būti vartojamas pagal gydytojo / tyrėjo išrašytą receptą.

Ar gausiu išmoką?

Kaip sveikas savanoris? Yra galimybė už dalyvavimą gauti išmoką. Išmokos dydis priklauso nuo tyrimo tipo ir susijusios rizikos. Pavyzdžiui, išmoka būtų didesnė, jei jums tektų kelias naktis praleisti medicinos centre arba jei jūsų būtų prašoma dažnai duoti kraujo mėginius. 

Kaip pacientas? Jei nesate sveikas savanoris (pacientas) ir nedalyvaujate tyrime, teisiškai jums neleidžiama gauti atlygio už dalyvavimą. Galite būti laikomas pacientu, net jei jaučiatės sveikas. Pacientais taip pat laikomi, pavyzdžiui, savanoriai, kuriems būdingi dideli rizikos veiksniai, pavyzdžiui, širdies ir (arba) kraujagyslių sutrikimai arba per didelis cholesterolio kiekis kraujyje. Yra galimybė, kad gausite išmoką už patirtas išlaidas.

Kas skiria išmoką?

„Link2Trials“ nenustato tyrimams skiriamų išmokų (išlaidų). Išmokas nustato tyrimą vykdantis tyrėjas. Tai gali būti farmacijos įmonė, universitetas ar kitokio pobūdžio tyrimų centras.

Sąmoningo sutikimo procedūra

Svarbiausia, kad tyrėjas jums suprantamu būdu raštu ir žodžiu suteiktų išsamią informaciją apie tyrimą ir apie tai, ko iš jūsų tikimasi tyrimo metu. Po to, kai jums bus duota pakankamai laiko apgalvoti, jūsų bus paprašyta raštu patvirtinti, kad visiškai suprantate tyrimą, įskaitant reikalavimus ir riziką. Tyrėjas turėtų dalyvauti jums pasirašant sutikimo formą ir pasirašyti ją iš karto po jūsų.

Bet kuriuo metu galite pasitraukti iš tyrimo, į kurį užsiregistravote, iš tyrimo, kuriame jau dalyvaujate, arba panaikinti savo registraciją „Link2Trials“ be jokių pasekmių. Jūsų raštiškas sutikimas yra visiškai savanoriškas. Galite bet kada pasitraukti iš tyrimo be jokių paaiškinimų ar pasekmių tolesniam gydymui. 

Kiekvienam tyrimui taikomi atrankos ir šalinimo kriterijai. Šie kriterijai lemia, ar galite dalyvauti tyrime, ar ne. Jei jūsų profilis atitinka atrankos ir šalinimo kriterijus, galbūt esate tinkamas kandidatas dalyvauti tyrime. „Link2Trials“ nedalyvauja sudarant susitarimus tarp savanorio ir tyrėjo arba tyrimą atliekančio rėmėjo.

„Link2Trials“ siūlo tyrimus, kuriuose galėtumėte dalyvauti, ir informuoja tyrėją / rėmėją, kur galima rasti tinkamų kandidatų. Tyrėjas ir (arba) rėmėjas moka „Link2Trials“ mokestį už „Link2Trials“ patirtas išlaidas. Tyrėjas / rėmėjas su jumis susisieks, viską už jus sutvarkys ir nuspręs, ar galite dalyvauti tyrime. Į šį procesą „Link2Trials“ nesikiša.

link2trials

© 2023 Link2Trials